เมื่อเอ่ยถึงน้ำตกชันตาเถร คนในยุค “เต็มถัง”  ของพี่ หนุ่ยอำพล  ต้องรู้จักเป็นอย่างดี  ย้อนหลังไป เมื่อ 20-30  ปีที่ผ่านมา เป็นที่รู้จัก และพูดถึงกันอย่างมาก และอยากที่จะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติ และเล่นน้ำตกแห่งนี้ มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง  มีทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบด้วย  เนินตาเถร ,แอ่งตาเถร ,หุบตาเถร ,และ ชั้นตาเถร  รวมระยะทางของน้ำตกจนถึงชั้นสูงสุดประมาณกว่า  1 กิโลเมตร

เดิมน้ำตกชันตาเถร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก โดยเฉพาะหน้าฝนจะมีน้ำมาก เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ และเป็นป่าต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี ที่ยังคงความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

น้ำตกชันตาเถร ไม่มีหลักฐานหรือการบันทึกว่า ชื่อ “ชันตาเถร” มาจากไหนและใครเป็นคนตั้ง มีแต่เพียงเรื่องเล่าว่า…มีอยู่ครั้งหนึ่ง ได้มีสามเณรเข้าไปเที่ยวน้ำตก โดยได้เดินขึ้นไปพักที่บริเวณน้ำตก แต่ไม่ทราบว่าชั้นไหน แล้วขึ้นไปนั่งบนหน้าผา แต่ได้พลัดตกลงมา ต่อมาได้มีการตั้งชื่อน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกชันตาเณร” และเวลาต่อมาได้มีการเรียกชื่อน้ำตกชันตาเณร เพี้ยนไปเป็น “น้ำตกชันตาเถร” จนถึงปัจจุบัน
นายอำนวย  ตระกูลศุภชัย  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เล่าว่า ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาสัมผัส ธรรมชาติ ที่ยังคงเหลืออยู่ในเมืองอุตสาหกรรม แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากในปัจจุบัน ปริมาณน้ำของน้ำตกชันตาเถร มีน้อยลง คนจึงไม่นิยมมาท่องเที่ยวเท่าไหร่นัก  รวมทั้งไม่มีการเก็บค่าบริการแต่อย่างใด

แต่ในช่วงนี้ได้มีนโยบาย ทางกรมอุทยานฯ ให้มีการจัดเก็บอัตราค่าบริการ ในการเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนที่น้ำตกชันตาเถร  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2559 เป็นต้นไป  เด็กอัตรา เข้าชม 10 บาท , ผู้ใหญ่ 20 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศนั้น จะเป็นค่าบริการในอัตรา 10 เท่าของชาวไทย

นอกจากนั้นจะมีการจัดเก็บยานพาหนะด้วย เช่น รถจักรยาน  10 บาท , รถจักรยานยนต์ 20 บาท, รถ 4 ล้อ 60 บาท และรถ 6 ล้อ 100 บาท โดยการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว เพื่อนำรายได้บางส่วนไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่และจุดท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากงบประมาณของกระทรวงฯมีไม่มาก และต้องกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ

น้ำตกชันตาเถร  ในช่วงฤดูแล้งจะไม่ค่อยมีน้ำไหล เนื่องจากพื้นที่ป่าด้านบนที่เป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งดูดซับน้ำ ลดน้อยลงหรือหมดไป จึงไม่มีน้ำตกให้เห็น แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ และเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่า ที่ทุกๆฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำต่อไป

โดยในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูฝน น้ำตกชันตาเถรจะสวยงามมาก  และในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและเล่นน้ำจำนวนมาก  โดยทางอุทยานเคยคิดกันว่าจะทำอย่างไร  จึงจะให้ น้ำตกชันตาเถร กลับมาสวยงามเหมือนเดินในช่วงฤดูแล้ง เคยมีแนวความคิดว่าจะทำน้ำตกเทียม โดยสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ด้านล่างจากนั้นวางท่อส่งน้ำพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อให้เกิดเป็นน้ำตกทุกช่วงฤดูกาล

แต่ต้องใช้งบประมาณสูง ทำให้โครงการดังกล่าวต้องระงับไป   แต่ทางกรมอุทยานก็ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ , จุดชมทิวทัศน์, โป่งเทียมให้สัตว์ ซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มผีเสื้อหลากหลายชนิดมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ อีกจุดหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

นายสุชีพ  จิตร์จารัตน์  นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ ได้เดินทาง ชื่ชมนำตกชันตาเถร  ในช่วงที่ผุ้เขียนได้ลงไปเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้อ่าน เล่าด้วย ใบหน้าเปื้อนยิ้มว่า ได้ยินชื่อเสียงของน้ำตกชันตาเถร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี  มานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาสักที  และวันนี้ มีเวลาว่างจึงได้เดินทางมา เพื่อชมความเป็นธรรมชาติ แม้จะรู้ว่าในช่วงนี้ หน้าแล้งคงจะไม่มีน้ำตกให้เห็น แต่ต้องการมาชื่นชมความเป็นธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ์เหลืออยู่มาก  ส่วนเรื่องการเก็บค่าเข้าชมนั้นเพียงแค่ 10 – 20 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่แพงและไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว เพราะต้องนำรายได้ในส่วนนี้ไปพัฒนาสถานที่ให้ดีขึ้น…

และนี่คือ  “น้ำตกชันตาเถร” แห่งเดียวในอำเภอศรีราชา ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติในเมืองท่า และ เมืองอุตสาหกรรม.. ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่คนเมืองยังถวิลหา…