การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดโครงการ  เขาเล่าว่า… Dream Destination 3 ปี 2559 หนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรา และสะดวกต่อการเดินทางเป็นอย่างมากจนหลายคนไม่สังเกตนั่นก็คือ เกาะสีชัง เกาะแห่งรัก ที่มีฐานะเป็นอำเภอเกาะสีชัง อำเภอหนึ่งของชลบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งอำเภอศรีราชาประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบท้องถิ่นและเป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติ ซึ่งจากตำนาน เขาเล่าว่า…ได้บอกไว้ว่า
“ที่ใดมีรักของบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ที่นั่นย่อมอบอวลไปด้วยพลังแห่งความรัก ณ เกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของความรัก ว่าชวนสัมผัส..สะพานอัษฎางค์-ช่องเขาขาด เกาะสีชัง เรื่องเล่าขานตำนานแห่งรัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดโครงการ  เขาเล่าว่า… Dream Destination 3 ปี 2559 หนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรา และสะดวกต่อการ ให้ไปอธิษฐานขอพรกลางช่องเขาขาดหรือช่องอิศริยภรณ์”

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 มีการพัฒนาด้านคมนาคมทางทะเล โดยมีการใช้เรือกลไฟสมัยใหม่ในการเดินทางทางทะเล ทำให้สะดวกต่อการเดินทางเป็นอย่างมากจนหลายคนไม่สังเกตนั่นก็คือ เกาะสีชัง เกาะแห่งรัก ที่มีฐานะเป็นอำเภอเกาะสีชัง อำเภอหนึ่งของชลบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งอำเภอศรีราชาประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบท้องถิ่นและเป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติ ซึ่งจากตำนาน เขาเล่าว่า…ได้บอกไว้ว่า

“ที่ใดมีรักของบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ที่นั่นย่อมอบอวลไปด้วยพลังแห่งความรัก ณ เกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของความรัก ว่ากันว่า ใครที่อยากเติมความหวานให้ชีวิตยามเช้าให้ชวนกันมารับแสงแรกของตะวัน ณ ปลายสะพานแห่งรัก สะพานอัษฎางค์ นิยมชมอาทิตย์ขึ้น และยามอาทิตย์อัสดงเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น เกาะสีชังและหัวเมืองต่างๆ ชายฝั่งทะเลตะวันออกเริ่มมีบทบาทใหม่ในฐานะสถานที่พักผ่อนตากอากาศ อันเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางเพื่อเปลี่ยนอากาศ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพต่างๆ และเพื่อพักผ่อนจากหน้าที่การงานอันเป็นค่านิยมใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก ซึ่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินเรือสินค้าชายฝั่งทะเลตะวันออกอันเชื่อมโยงการค้าสำเภาในทะเลจีนใต้กับเมืองต่างๆ ในภาคกลางของราชอาณาจักรสยาม จนแม้นักเดินเรือชาวตะวันตกในช่วงรัตนโกสินทร์ก็ยังรู้จักเกาะสีชังเป็นอย่างดีในนาม เกาะดัทช์ เพราะพ่อค้าชาวดัทช์ของบริษัท ดัทช์ อีสท์ อินดีส์ (Dutch East Indies) นิยมใช้เกาะสีชังเป็นที่พักเรือ
ความโดดเด่นสวยงามเมื่อเดินทางไปถึงเกาะแห่งนี้คงจะเป็น พระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทววงศ์ลงมาทางใต้ของเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน สภาพภูมิทัศน์ภายในมีความสวยงาม บริเวณด้านหน้าเป็นชายหาดท่าวัง ใกล้กันเป็นตึกวัฒนา พระตำหนักทรงปั้นหยา เรือนไม้ลวดลายขนมปังขิง ตึกผ่องศรี หรือศาลาแปดเหลี่ยม ตึกอภิรมย์ และวัดอัษฎางค์นิมิต บนยอดเขาซึ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมตะวันตก ส่วนพระราชวังซึ่งทำด้วยไม้สักได้รื้อไปก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆ ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั้ง สระน้ำ บ่อน้ำ ประภาคาร และสะพานท่าเทียบเรือสีขาวที่โดดเด่นดึงหัวใจและสายตาของผู้มาเยือนจนกลายเป็นตำนานเขาเล่าว่า…ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นั่นคือ

สะพานอัษฎางค์ เป็นสะพานท่าเรือขนาดใหญ่ สร้างด้วยไม้สักทาสี มีป้ายบอกนามสะพานทั้งภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เป็นข้อความดังนี้ “สะพานอัษฎางค์ รัตนโกสินทร์ศก 110 สร้างสมัย ร.5” สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นจากเงินพระราชทานจากพระคลังข้างที่ (ทรัพย์สินส่วนพระองค์) จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 และทรงโปรดพระราชทานนามว่า “สะพานอัษฎางค์” เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่พระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุฒิ ทรงหายจากอาการประชวร ณ เกาะแห่งนี้ และได้มีพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2434

สำหรับการสร้างสะพานอัษฎางค์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์จ้างลูกจ้างออกมาทำการไม้ ขุนพรหมรักษาเป็นนายด้าน ส่วนการต่อยและขนศิลากับทั้งก่อเสารับสะพานนั้นใช้แรงลูกจ้างบ้าง พวกช่างเกณฑ์บุญบ้าง พระยาสมุทรบุรานุรักษ์เป็นนายด้านทำการตามตัวอย่างของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพศาสตร์ศุภกิจเป็นนายช่างใหญ่ โดยลงมือก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 30 วันเศษ

ทั้งนี้ สะพานอัษฎางค์ ตัวสะพานทำด้วยไม้สักทาสีและตรึงเหล็กที่แข็งแรง เสารับรอดและคานนั้นปักลูกไม้และก่อศิลาด้วยซีเมนต์ผสมปูน แต่เนื่องด้วยสะพานอัษฎางค์ของเดิมได้ผุพังไปหมดแล้ว จึงมีการสร้างสะพานขึ้นมาใหม่ให้เหมือนของเดิม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงการบูรณะคือ ครั้งแรกได้สร้างตัวสะพาน และบูรณะครัง้ที่ 2 จึงได้สร้างตัวศาลาขึ้น 3 หลัง และมีการบูรณะตัวสะพานอีกครั้งในปี 2556 โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ตลอดทั้งปีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว

ในส่วนของ ช่องอิศริยภรณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นปากของชาวเกาะสีชังคือ ช่องเขาขาด ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของเกาะ ลักษณะเป็นช่องเขาขาดออกจากกันเป็นหน้าผาสูง ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า บรรยากาศเงียบสงบ ลมแรง ช่วงต้นฤดูร้อนทุ่งหญ้าเปลี่ยนเป็นสีทองดูงดงามมาก หากนั่งเรือผ่านจะเห็นเป็นช่องเขาอย่างชัดเจน ภายในบริเวณมีสะพานสำหรับเดินชมทิวทัศน์ สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามเป็นอย่างมาก มีหาดหินกลมโดยรอบขนาดต่างๆ มากมาย ให้ความรู้สึกโรแมนติกกระตุ้นอารมณ์แห่งรักให้พุ่งพล่านอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งหาดก้อนหินกลมแบนนี้เกิดจากอิทธิพลของลมที่พัดผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายน และที่สำคัญในอดีตบริเวณนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ ที่แลราชโกษา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 ทรงประทับชมพระอาทิตย์ตก คลื่นที่ซัดกระทบหน้าผาและทิวทัศน์ของอัษฎางคะวันซีเมนต์ผสมปูน แต่เนื่องด้วยสะพานอัษฎางค์ของเดิมได้ผุพังไปหมดแล้ว จึงมีการสร้างสะพานขึ้นมาใหม่ให้เหมือนของเดิม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงการบูรณะคือ ครั้งแรกได้สร้างตัวสะพาน และบูรณะครัง้ที่ 2 จึงได้สร้างตัวศาลาขึ้น 3 หลัง และมีการบูรณะตัวสะพานอีกครั้งในปี 2556 โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ตลอดทั้งปีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว

ในส่วนของ ช่องอิศริยภรณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นปากของชาวเกาะสีชังคือ ช่องเขาขาด ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของเกาะ ลักษณะเป็นช่องเขาขาดออกจากกันเป็นหน้าผาสูง ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า บรรยากาศเงียบสงบ ลมแรง ช่วงต้นฤดูร้อนทุ่งหญ้าเปลี่ยนเป็นสีทองดูงดงามมาก หากนั่งเรือผ่านจะเห็นเป็นช่องเขาอย่างชัดเจน ภายในบริเวณมีสะพานสำหรับเดินชมทิวทัศน์ สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามเป็นอย่างมาก มีหาดหินกลมโดยรอบขนาดต่าง ๆ มากมาย ให้ความรู้สึกโรแมนติกกระตุ้นอารมณ์แห่งรักให้พุ่งพล่านอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งหาดก้อนหินกลมแบนนี้เกิดจากอิทธิพลของลมที่พัดผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายน และที่สำคัญในอดีตบริเวณนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ ที่แลราชโกษา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 ทรงประทับชมพระอาทิตย์ตก คลื่นที่ซัดกระทบหน้าผาและทิวทัศน์ของอัษฎางคะวัน