เมื่อเอ่ยถึงอำเภอศรีราชาในปัจจุบันน้อยคนที่จะไม่รู้จัก เพราะอำเภอศรีราชา คือ 1 ในพื้นที่สำคัญของโครงการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด ที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม มากมายผุดขึ้นท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ...

read more